Olika yrken har olika ekonomiska verkligheter.

Det är väl känt att om du jobbar statligt vs privat så ser du olika på hur ekonomin i ett samhälle bör fungera. Man lever i en annan värld än den andre gör. Antagligen därför vi ej förstår varandra så bra som vi borde göra.


Byteshandel

I tidernas begynnelse började ekonomier växa fram i och med att byteshandeln tog fart.

Byteshandel är handel som utgörs av byten av reala nyttigheter mot andra reala nyttigheter. Med reala nyttigheter menas någonting som någon uppfattar ha en reell nytta t.ex. mat, en bil, eller en plastpåse.

Vid ett byte får man alltid någonting tillbaka för det som man ger. Bytet sker om båda parter betraktar ett högre värde i varandras reala nyttigheter. Till exempel, en person som byter 1 kg potatis mot en liter mjölk, värderar ett byte inklusive mjölken — högre än den potatis som han/hon ger upp.

Byteshandel övergick gradvis i handel med pengar, när det började förekomma handelsvaror som hade känt värde och var lätt att byta vidare och som började användas som bytesvara som inbytaren tänkt byta bort igen, till exempel metaller.

Senaste inlägg