Gemensam valuta i Braslilien och Argentina?

Kommer Argentina och Bralilien att skaffa samma valuta. På ett liknande sätt som vi har i Europa mellan euro länderna?