Kronan – en av världens sämsta valutor frågar sig di.se

kronan en av världens sämsta valutor

Den 19 november 1992 kastade regeringen in handduken: kronan skulle flyta. Efter 30 år och många snytingar är den svenska valutan historiskt svag, skriver Di:s Mikael Vilenius i Dagens Industri Analys Special 2022-11-17.

Ett antal frågeställningar dyker upp:

  1. Har Mikael Vilenius rätt i sin fågeställning?
  2. Vilka valutor är bättre än svenska kronan?
  3. Vilka valutor är sämre än den svenska kronan?

Ekonomier.se svar

Svar 1) Nej det är inte valutan (som är en tumstock) som är dålig för att ekonomiska avkastningarna under alla år visat sig sämre än omgivande länder. Valutan är ett mätverktyg. Bara för att man gör om tumstocken från centimeter till tum ändras inte alla produkter vi tillverkat under tiden. De är lika bra eller dåliga oavsett om man mäter i tum eller centimeter. T ex JAS 39 Gripen är lika bra eller dålig oavsett vad kronan har för officiellt värde.

Svar 2) Till synes är Schweiz, Nya Zeeland, USA, och Australien bättre valutor än kronan under jämförbar tidsaxeln MEN det är penningpolitiken under denna tidsaxeln som bedrivits i dessa länder som gjort deras valutor till vinnare.

Svar 3) Finns flera exempel. t ex Zimbabwe som numer inte har någon valuta alls har misskött sig oerhört mycket sämre än den svenska kronan.

Ekonomier.se summering

Att skylla på tumstocken när man som ingenjör inte klarar av sitt jobb är samma som att skylla på valutan när avkastningen inte blev den man tänkt sig.

Varför Sverige skiljer sig från andra länders utveckling över tid kan man få en bra förklaring om man lyssnar på varför USA och Kanada sklijer sig åt. Sverige är mer som Kanada än USA. Den svenska kronans utveckling är helt enkelt en spegel på hur bra eller dåligt Sverige har skötts de senaste 30 åren. Precis som Kanada ligger efter USA gör även Sverige det.

Varför har aktiehandeln fungerat så bra i Sverige just under de tider då kronan stärkts?

Denna frågeställning är intressant att titta närmare på och ekonomier.se har ställt denna fråga till ett antal ekonomer och deras svar kommer att publiceras här nedan framöver.

Länk till artikeln i Di